LIIKE- JA TUOTANTORAKENNUKSET 
 
 
Olemme myös tehneet muutamia pienehköjä liike/tuotantorakennuksia  
ja muutoksia sellaisiin. 
 
Lisätietoja annamme mielellämme. 
 
 
[kuva] 
 
Uudenmaan Leipä Oy 
Klaukkala 
Uudet tuotantotilat 
[kuva] 
 
Touring Cars Finland Oy 
Vantaa 
Toimitalon muutostyöt, 
tilasuunnittelu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(C) ARKKITEHTITOIMISTO JUHA TUHKANEN OY, HELSINKI